animacja logo klatka 1 animacja logo klatka 2 animacja logo klatka 3 animacja logo klatka 4 animacja logo klatka 5 animacja logo klatka 6 animacja logo klatka 7
Slider CenterIT sprzęt komputerowy Slider CenterIT konsulting Slider CenterIT multimedia Slider CenterIT certyfikowana kadra Slider CenterIT outsourcing informatyczny Slider CenterIT audyt informatyczny Slider CenterIT systemy backupowe Slider CenterIT sieci LAN MAN WAN WiFi

Instalacje ppoż

instalacje ppożKorzyści wynikające z zastosowania stałych instalacji gaśniczych:

  • pełna samoczynność instalacji gaśniczych umożliwiająca automatyczne wykrycie, sygnalizację oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach.
  • selektywne działanie instalacji, pozwalające ograniczyć akcję gaśniczą tylko do miejsca wystąpienia pożaru.
  • czynna ochrona obiektów przed zniszczeniami spowodowanymi pożarem.
  • Niezawodność, bezpieczeństwo oraz łatwość eksploatacji systemów.