animacja logo klatka 1 animacja logo klatka 2 animacja logo klatka 3 animacja logo klatka 4 animacja logo klatka 5 animacja logo klatka 6 animacja logo klatka 7
Slider CenterIT sprzęt komputerowy Slider CenterIT konsulting Slider CenterIT multimedia Slider CenterIT certyfikowana kadra Slider CenterIT outsourcing informatyczny Slider CenterIT audyt informatyczny Slider CenterIT systemy backupowe Slider CenterIT sieci LAN MAN WAN WiFi

Instalacje alarmowe

Usługi związane z monitoringiem alarmowym:

Podstawowymi elementami każdego systemu alarmowego są:

  • centrala alarmowa
  • różnego rodzaju detektory, np. czujki pasywnej podczerwieni (PIR)
  • klawiatury i piloty napadowe
  • sygnalizatory
  • akumulatory żelowe
  • moduły dodatkowe, np. moduł drukarki czy rozszerzeń.

Dobrze działający system alarmowy powinien być dopasowany do charakteru i specyfiki obiektu.

Priorytetem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia i przekazanie o nim informacji kompetentnym
służbom lub właścicielom (użytkownikom) obiektu. Można wyodrębnić trzy zasadnicze użyteczności
systemu: sterowanie, wykrywanie oraz ostrzeganie. Gwarancja ,że system spełni swoje zadania to
prawidłowe współdziałanie wszystkich tych użyteczności.

Systemy Alarmowe - Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) :

  • Sterowanie systemami SSWiN
  • Wykrywanie w systemach SSWiN
  • Ostrzeganie w systemach SSWiN
  • Monitoring w systemach SSWiN